Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle


Paavo(Paavali) Soudunsaari s.1.1.1821 ? k.25.06.1885 Kuusamossa


Tutkiessamme isoisäni esivanhempia Kuusamon ja Posion seudulta, törmäsimme mielenkiintoiseen ongelmaan, jota on tutkinut myös pari muutakin sukututkijaa.

Isoisäni Matti Kärjen äidin äiti oli Kaisa Soudunsaari(s.18.12.1847 Kuusamossa Posion kylässä). Hänen vanhempansa olivat Reetta Saraniemi(s. 25.5.1819 niinikään Kuusamossa Posion kylässä) ja Paavo(kirkonkirjoissa Påhl) Soudunsaari.

Paavo Soudunsaaren alkuperä oli pitkään arvailujen varassa. Erään perimätiedon mukaan hän olisi syntynyt Anna Määtälle aviottomaksi pojaksi Kuusamossa 1821.Eräs sukututkija on selvittänyt asiaa ja kertonut seuraavaa:

Kuusamon seurakunnassa syntyi 1821 kolme Paavo nimistä poikalasta:

Posion kylällä syntyi 5.3.1821 Paavo, jonka vanhemmat olivat Henrik Raistakka ja Valpuri.
Posion kylällä syntyi 2.4.1821 Paavo, jonka äiti oli Anna Määttä. Hiskin mukaan isä on Johan Mursu.
Posion kylällä syntyi 9.11.1821 Paavo, jonka vanhemmat olivat Tuomas Raistakka ja Riitta Kaisa.

Samainen sukututkija kertoi seuranneensa sekä Henrik että Tuomas Raistakan poikien elämän vaiheita lapsesta aikuisuuteen, joten kumpikaan heistä ei hänen mukaansa voi olla Paavo Soudunsaari. Hän kertoi myös käyneensä läpi kaikki lähiseurakuntien syntyneidenluettelot vuodelta 1821 ja sieltäkään ei löytynyt viitteitä siihen suuntaan, että Paavo olisi tullut jo lapsena jostakin muualta, kuin Kuusamon seurakunnasta.

Kuusamon seurakunnan rippikirjan sivulla 159(1826-1836, Ahola nro 5, Juho ja Valpuri Oikarainen) Aholan perheen lehdelle ilmestyy poika, jonka nimi on Paavo. Siis vasta vuosia Paavo Annan pojan syntymän(1821) jälkeen. Kaikki heidän omat lapsensa on merkitty heidän rippikirjaansa aina jo ensimmäiseen käytössä olevaan rippikirjajaksoon. Myöskään Anna Määtän Paavo poikaa ei löydy kuolleidenluettelosta, joten ja kun Kuusamon seurakunnan syntyneidenluettelosta mainitulta 1821 luvulta ei löydy Juho ja Valpuri Aholalle syntyneeksi Paavo nimistä poikaa, niin Paavo Soudunsaaren täytyy olla juuri Anna Määtän avioton poika.

Perimätiedon mukaan Paavo oli Aholan talon huutolaispoika, jolle Aholan silloinen isäntä osti Soudunsaaren tilan. Silloin, kun Paavo vihittiin ensimmäiseen avioliittoonsa, hänen edessään on merkintä "Lösakarl" eli irtolainen. Kaikkien muiden Aholan poikien kohdalla lukee "Bondeson" eli talokkaanpoika.

 Eräs toinen sukututkija kertoo:

Juho Määttä - Lohilahden perheeseen on merkitty tytär Anna(s. 1781), jolla on kaksi aviotonta lasta: Margareta ja Paavo . Tutkittuani tämän Annan elämänvaiheita, on Anna naimisissa Pudasjärvellä ja tekee lapsia siellä samanaikaisesti, kun Paavo Soudunsaari syntyy. Näinollen Paavo Annanpoika Määttä - Soudunsaarelle ei löydy äitiä, mihin kohtaan Määttien sukuhaaraa hänet voisi sijoittaa.Tässä asiassa meitä ihmetyttääkin se, että minkä vuoksi Aholan isäntä olisi ostanut tilan huutolaispojalle vaikka hänellä oli kaksi omaakin poikaa? Juho Oikaraisella ja Valpurilla oli pojat Heikki(s.1805) ja Antti(s.1812) ja tytär Riitta Kaisa(s. 1814).

Vuoden 1849 käräjäpöytäkirjassa käsitellään Aholan tilan omistussuhteita. Tämä kyseinen juttu sisältää mm. kauppakirjan, jossa Påhl Johansson Ahola myy omistamansa 3/8 Aholan tilasta veljelleen Anderssille. Mielestämme on outoa, että noin suuri osuus(3/8) olisi kuulunut huutolaispojalle. Lisäksi Påhl mainitsee kauppakirjassa myyvänsä osuuden nimenomaan veljelleen Anderssille. Emme tunne tuon ajan perintölainsäädäntöä kovin tarkasti, mutta mielikuva on, että kasvattilapsi ei tuohon aikaan perinyt mitään ja tyttären perintöosuus oli puolet pojan osuudesta.

Missään asiakirjassa emme ole huomanneet mainintaa siitä, että Paavo ei olisi Juho ja Valpuri Oikaraisen poika. Se vain mietityttää, miksi Paavo on vasta muutaman vuoden ikäisenä ilmaantunut Aholan taloon?

Laitoimme mukaan otteet asiakirjoista, joihin olettamuksemme perustuu eli perukirjan etusivu sekä selostus kauppatapahtumasta ja kauppakirjan sivut 1 ja 2.

Kaikissa rippikirjoissa joista Pohl löytyy, on hänet merkitty Johan Oikarisen pojaksi(nimen edessä lukee "son") ja myös kauppakirjassa mainitaan, että Pohl myy osuutensa Aholasta veljelleen Anderssille. Jotenkin tuntuu, että ei olisi kauppakirjassa käytetty "veli"- sanaa otto- tai huutolaispojasta eikä rippikirjoissa olisi Pohlin nimen edessä "son"-sanaa ellei hän olisi Johan Oikarisen poika Emme myöskään ole mistään löytänyt viitteitä, että tuo Johan Mursun ja Anna Määtän Pohl-poika olisi ilmestynyt Aholan tilalle. Olemme siis sitä mieltä, että tällä Anna Määtän ja Johan Mursun Pohl-pojalla ei ole mitään tekemistä Pohl Soudunsaaren kanssa vaan kyseessä on kaksi eri henkilöä.

Edellä kerrottuihin seikkoihin nojautuen uskallamme väittää, että Pohl Soudunsaari on Johan Oikarisen ja Walborg Aholan oma poika.

Juha Kärki ja Marjaana Kauppinen